«Перешикування з однієї шеренги в дві»

«Перешикування з однієї шеренги в дві»

Строй – встановлене статутом розміщення учнів для спільних дій.
Шеренга – розміщення учнів на одній лінії – один поруч з одним.
Стройові прийоми – дії учнів після команди вчителя в тому чи іншому строю. Стройові вправи виконуються для організації діяльності учнів на уроках фізичної культури. Сприяють формуванню постави учнів.
Шикування – дії учнів після команди вчителя для прийняття того чи іншого строю.
Shukyvannja
Для шикування подається команда «У дві (одну) шеренги – СТРОЙСЯ!». Зазделегідь у шерензі роблять поділ «на перший – другий». Перестроювання на три відліки виконують «другі» кроком лівою назад і правою убік, приставляючи ліву стають за першими номерами.
Перестроювання з двох шеренг в одну – виконують «другі» кроком лівої убік, правої уперед і приставляють ліву.
Pereshukyvannja