FotorCreated Даша

Лікувальна фізична культура – це самостійна дисципліна, яка використовує засоби фізичної культури з лікувально-профілактичною метою для найшвидшого та повноцінного відновлення здоров’я та працездатності шляхом подолання та запобігання наслідків патологічного процесу. Використання лікувальної фізкультури є доступним, ефективним та мало витратним способом лікування, залежним тільки від правильної організації занять.

Найбільш поширеними і прийнятими формами організації лікувальної фізкультури, які здійснюють певні завдання в спеціальних установах, є уроки лікувальної фізкультури, гігієнічна та лікувальна гімнастика, індивідуальні та групові заняття та завдання, екскурсії та прогулянки.

Форми проведення навчальної фізкультури серед хворих учнів з вадами слуху перебувають у прямій залежності від тих педагогічних завдань, які постають перед учителем фізичної культури, інструктором лікувальної фізкультури та методистом в кожному конкретному випадку. Кожна з вищевикладених форм проведення лікувальної фізкультури відрізняється від іншої методичними та цільовими особливостями, які й визначають підбір вправ, щільність уроку і характер навантаження.