Архіви категорій: Нормативно-правові документи

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII “Про освіту”

Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV “Про загальну середню освіту”

Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII “Про фізичну культуру і спорт”

Лист МОН № 1/9-630 від 05.12.14 року “Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя”

Лист МОН № 1/9-586 від 11.11.14 року “Щодо здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи”

Указ, Доктрина від 17.04.2002 № 347/2002 “Про Національну доктрину розвитку освіти”

Указ, Доктрина від 28.09.2004 № 1148/2004 “Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту”

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”

Поставнова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. N 462 “Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми проблемами”

Наказ, Положення від 02.08.2005 № 458 “Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України”

Наказ, Інструкція від 20.07.2009 № 518/674 “Про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури”

Наказ МОН № 128 від 20.02.02 року “Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”

Конвенція, Міжнародний документ від 20.11.1989 “Про права дитини”

Цільова комплексна програма “Фізичне виховання – здоров’я нації” від 01.09.1998 № 963а/98

Наказ МОН № 641 від 16.06.2015 року “Про затвердження національно-патріотичного виховання дітей і молоді”