Архіви категорій: Науково-методична діяльність

“Панорама-2016”

Безкровна Дар’я Дмитрівна, учитель фізичної та лікувальної фізкультури, посіла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі “Панорама творчих уроків-2016”. FotorCreated_konkurs FotorCreated_panorama

Специфіка фізичного розвитку та виховання дітей з порушенням слуху молодшого шкільного віку

Однією з найважливіших проблем педагогіки є розуміння закономірностей розвитку дитини під час організації виховного процесу.

Саме в молодшому шкільному віці закладаються основи гармонійного розвитку особистості, її фізичної досконалості – основи здоров’я, довголіття, формується багато рухових навичок, розвиваються фізичні якості (гнучкість, сила, спритність, швидкість та витривалість). Своєчасне та успішне формування рухової функції дитини, особливо в молодшому віці, має першочергове значення для повноцінного фізичного розвитку.

Фізичне виховання дітей з порушенням слуху – один з важливих напрямів корекційно-педагогічної роботи – знаходиться в тісному зв’язку з усіма іншими сторонами виховання та навчання. Правильно організоване фізичне виховання створює основу для зміцнення здоровя дітей, розвиває їх активність, підвищує працездатність, стає базою для успішного провндення виховної та корекційно-освітньої роботи.

Навчально-виховний процес повинен будуватися відповідно до потреб особистості та індивідуальних можливостей дітей, зростання їх самостійності й творчої активності. Треба пам’ятати, що порушення слуху спричиняють порушення вестибулярного апарату, сприймання навколишнього середовища, звуків, мови тощо.

Зміст фізичного виховання молодших школярів з порушенням слуху у всіх вікових групах визначається загальними завданнями і необхідністю корекції недоліків у фізичному і моторному розвитку та їх попередження.

Головну увагу в роботі з дітьми молодшого шкільного віку, під час занять з фізичної культури, необхідно приділити: корекційній роботі (використовуючи читання з лиця, за екраном, з перешкодами та обов’язково використовувати засоби наочності, а саме: малюнки, картки, спортивний інвентар, відео-роліки казок затемою “Фізична культура”), фонетичній ритміці, розвитку дрібної моторики пальців рук (використовуючи пазли, маленькі, не гострі предмети), розвитку рухової активності, формуванню уваги, вмінню наслідувати дії дорослого, формуванню гарної поведінки в залі, вихованню звички “спільної співпраці” та розвитку емоційно-вольової сфери. Особливе значення надається формуванню чіткої якості рухів. В процесі уроку з фізичної культури особлива увага приділяється ускладненню вправ, як для розвитку рівноваги, також і для розвитку просторового орієнтування в процесі підбору спеціальних вправ та рухових ігор.

У процесі фізичного виховання, педагог повинен створювати позитивні умови для успішного засвоєння дітьми стійких навичок поведінки. Зв’язок фізичного виховання з розумовим передбачає повідомлення школярам певних знань з фізичної культури, зокрема правил рухових ігор, раціональних способів виконання рухів. Під час засвоєння нових вправ, слів, назв гімнастичних вправ та рухових ігор, вчитель повинен:

1. розповісти учням про но вправи, використовуючи жестову мову, дактильну азбуку;

2. продемонструвати та проімітувати вправи, рухливі ігри (засобами наочності: навчальних карток, малюнків).

Під час уроку велике значення має дотримання гігієнічних умов, спортивна форма, яскраве оформлення спортивного інвентарю (м’чі, кеглі, обручі, пазли, гімнастичні палиці), що розвиває та виховує у школярів інтерес, старанність, дисциплінованість, організованість та викликає позитивні емоції та гарний настрій.

Під час виконання фізичних та гімнастичних вправ удосконалюються функції аналізаторів: зорового, слухового та рухового. Учні краще орієнтуються у просторі, розвивається почуття ритму, підвищується точність і чіткість рухів. Усе це створює передумови для кращого сприймання навкольшнього середовища.

У даному випадку фізичне виховання виступає як засіб корекції дітей з порушенням слуху, що не тільки підвищує їх адаптацію до життєвих умов, допомагає загальному оздоровленню організму, але й сприяє виробленню рухів, координації, рівноваги та сприятливо впливає на їх психічний розвиток.

foto_FK_

Використана література:

1.Гурінович Х.Є. Вплив засобів фізичного виховання на фізичну працездатність та функціональний стан організму глухих дітей молодшого шкільного віку/ Х.Є. Гурінович // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. – Львів, 2006. – Вип. 10, Т. 4. – С. 172-176.

2.Шевченко В.М. Методичні рекомендації з фізичного розвитку дітей дошкільного віку з порушенням слуху/ В.М. Шевченко. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 48 с.

 

 

Друковані роботи Безкровної Д.Д., вчителя фізичної культури

 

Назва журналу/

збірнику

 

Дата

видання

 

Тема статті

 

Знаходження статті

(збірник/сайт)

1.  

Збірник «Актуальні проблеми фізкультурної освіти»

20-21 квітня 2012

«Особливості розвитку сили у школярів молодших класів» Збірник «Актуальні проблеми фізкультурної освіти», с.11
2. Журнал «Відкритий урок № 07/08»

Липень-серпень 2014

 

«Особливості розвитку координаційних здібностей у слабочуючих дітей у процесі фізичного виховання»

http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/41316/ 
3. Журнал «Відкритий урок»

Січень-березень 2016

 

«Стан викладання фізичної культури для учнів зі зниженим слухом молодшого шкільного віку»

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/48743/

777